Пояснювальна записка

        Мета курсу – озброїти майбутніх вихователів науковими знаннями щодо організації освітнього процесу в сучасному ДНЗ на основі педагогічних

ідей Ф.Фребеля, познайомити їх із категоріальними, змістовими та структурними характеристиками педагогіки відомого німецького педагога.

Завдання курсу:

    • Пізнавальні – засвоєння теоретичних засад організації освітнього процесу в сучасному ДНЗ на основі педагогічних ідей Ф.Фребеля; історичного розвитку Фребелівського педагогічного руху; особливостей упровадження педагогіки Ф.Фребеля в практику роботи ДНЗ;
    • Практичні – розвиток здатності до аналізу особливостей упровадження педагогічних ідей Ф.Фребеля в практику роботи ДНЗ.
    • Виховні – формування мотивації до здійснення організованого і цілеспрямованого навчання й виховання дітей дошкільного віку в умовах побудови освітнього процесу в ДНЗ на засадах педагогіки Ф.Фребеля;

Вимоги до знань

    • Студенти повинні знати:

- теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному ДНЗ на основі педагогічних ідей Ф.Фребеля.

    • Студенти повинні вміти:

- складати конспекти занять;

- планувати освітню роботу на засадах педагогіки Ф.Фребеля;

- здійснювати аналіз та самоаналіз занять.

         Міжпредметні зв’язки – опановуючи зазначений перелік знань, умінь і навичок, студенти мають актуалізувати знання з курсів «Дошкільна

педагогіка», «Історія загальної та дошкільної педагогіки», фахових методик дошкільної освіти що сприятиме в подальшому формуванню професійної

компетентності вихователя ДНЗ у зазначеному аспекті.

Last modified: Friday, 5 December 2014, 12:44 PM