Навчально-тематичний план

 

 

ТЕМА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ:

Теоретичні та практичні засади педагогічної системи Ф. Фребеля

Кількість годин

лекції

семінарські

заняття

практичні

заняття

самостійна

робота

всього

ТЕМИ

1

Тема 1. Становлення світогляду та педагогічних пріоритетів Ф. Фребеля.

2

2

2

6

12

2

Тема 2. Феномен фребелівського педагогічного руху в Україні

2

2

 

6

10

3

Тема 3. Фрьобелівська теорія гри

2

-

2

6

10

4

Тема 4. Творчість та самодіяльність дитини за Фребелем

2

-

4

6

12

5

Тема 5. Фрідріх Фребель про ознайомлення із навколишнім через працю в природі

2

-

2

6

10

Разом за змістовим модулем

10

4

10

30

54

Last modified: Friday, 5 December 2014, 1:37 PM