Робоча програма спецкурсу

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ:

Теоретичні та практичні засади педагогічної системи Ф. Фребеля

Тема 1: Становлення світогляду та педагогічних пріоритетів Ф.Фребеля

       Життєвий шлях Ф.Фребеля. Основні біографічні періоди життя. Теоретична  база  фребелівської педагогічної системи. Основні засади педагогічної системи Ф.Фребеля. Аналіз філософських поглядів Ф. Фребеля, на яких закладалися основи теорії виховання  і навчання дитини у дитячому садку. Головні наукові праці Ф.Фребеля. Діяльність щодо організації суспільних закладів для дітей. Реалізація принципу природовідповідності у педагогічних ідеях Ф.Фребеля. Положення видатного педагога про зв’язок знань і понять з віковими можливостями мислення дитини. Етапи розумового розвитку дитини за Ф.Фребелем. Розвивальний характер виховання, гуманне ставлення до дітей, врахування індивідуальних рис особистості, демократичний характер виховного впливу. Спорідненість фребелівських принципів виховання із принципами сучасної дошкільної педагогіки.

Тема 2: Феномен фребелівського педагогічного руху в Україні

       Особливості розвитку педагогіки Ф.Фребеля на Україні. Дошкільна педагогічна освіта в Україні. Зародження фребелівського педагогічного руху в світі та в Україні. Київський фребелівський педагогічний інститут – центр науково-педагогічного комплексу. Упровадження ідей Фребелівського педагогічного інституту  в практику роботи ДНЗ. Аналіз педагогічних ідей Ф.Фребеля у поглядах послідовників С.Русової, Н.Лубенець, К.Ушинського. Творча спадщина Ф.Фребеля в освітньому просторі ХДУ. Діяльність Освітнього центру Ф. Фребеля при Херсонському державному університеті.

Тема 3: Фребелівська теорія гри

       Місце гри у розвитку дитини. Ідеї Ф.Фребеля і сучасне моделювання у процесі набування початкових математичних уявлень дітьми дошкільного віку.  Фребелівська система «дарів для дитячих ігор». Використання «дарів для ігор» у формуванні логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Мовний супровід, розроблений автором для роботи з «дарами». Ідеї Ф.Фребеля про формування  конструктивних навичок у дітей. Рухливі ігри. Порівняння із українськими народними іграми.

Тема 4: Творчість та самодіяльність дитини за Ф.Фребелем

       Ф. Фребель про творчий розвиток дитини дошкільного віку. Оточення дитини – розвивальне середовище у контексті фребельпедагогіки. Фребелівські ідеї щодо художнього інстинкту дитини. Погляди педагога на дитячу художню творчість. Місце ручної художньої праці у педагогічній системі. Образотворча діяльність у поглядах Ф.Фребеля. Мовний супровід ручної праці.

Тема 5: Фрідріх Фребель про ознайомлення із навколишнім через працю в природі

       Філософські погляди Фребеля на природу та оточуючий світ. Значення природи, її вплив на становлення особистості Ф.Фребеля. Аналіз поглядів Ф.Фребеля на роль природи у вихованні дитини. Використання ідей Ф.Фребеля в сучасній методиці ознайомлення дітей з природою.  Ідеї Ф.Фребеля про виховання працелюбності у дітей. Облаштування квітників та городів та організація праці на них. Методичні рекомендації щодо облаштування ділянки дошкільного навчального закладу за часів Ф. Фребеля та сучасності. Порівняльний аналіз методики праці в природі.

 

Last modified: Friday, 5 December 2014, 12:43 PM