Глосарий

Глосарий
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

Другий закон

закон розвитку за протилежністю і примиренням протилежностей. Ф.Фребель підтримує думку про нескінченність розвитку в природі й про розвиток людини впродовж усього її життя.

Інстинкт діяльності, активності

прояв у дитині єдиного творчого божественного начала, закладене в людині прагнення пізнати внутрішню сутність усіх речей, тобто Бога.

Інстинкт пізнання

закладене в людині прагнення пізнати сутність речей.

Інстинкт художній

здатність «перетворювати безформенні предмети у форми краси».

Мета виховання

розвиток природних здібностей дитини.

Національне виховання

це іс­торично зумовлена і створена самим на­родом сукупність ідеалів, поглядів, пере­конань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаю­чих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації,формується національна свідомість і до­сягається    духовна    єдність    поколінь . Н. в. — це виховання підростаючих поко­лінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Н. в. грун­тується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що уособ­люють вищі зразки виховної мудрості українського народу. Основні принципи Н. в. — гуманізм, демократизм, народ­ність, єдність родинного і шкільного впливу, природовідповідність, виховання у праці, самодіяльність учнів.

Основні види діяльності дітей у дитячому садку

мовленнєва діяльність із використанням наочно-мовних вправ, виділення одного предмета та множини, позначення множини предметів числом (елементарна математична діяльність), виконання та створення пісень як засобу «догляду за внутрішнім, душевним життям», творча діяльність (малювання, спів, ліплення, конструкторські дії з кубиками, паличками, папером та ін.),  рухливі ігри та гімнастичні вправи, слухання розповідей, прогулянки в природу. 

Основні предмети для фребелівських ігор

м’яч, куля, циліндр, куб, дощечки, палички, горох, папір, нитки, глину, пісок.

П’ятий дар

куб, поділений на 27 кубиків, три з них навскіс по діагоналі поділені на чверті. З цих елементів можна скласти різноманітні комбінації споруди, фігури прямокутної і гострокутної форми, розширюється знайомство з властивостями предметів, з поняттями, представленими у попередніх дарунках. Побудова багатокутних предметів сприяє засвоєнню геометричних фігур.

Перший дар

це м’яч (м’ячі), за допомогою якого дитина набуває поняття про єдність світу. Малятам пропонуються м’ячі кольорів веселки, а також білий і чорний. Кожний на мотузочці, що дає можливість вільно маніпулювати ним. 


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL